Oplossingsgericht werken

Bannink, F. (2006). Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam: Pearson Assessment

Bannink, F. (2010). Oplossingsgericht leidinggeven. 101 tips voor optimaal samenwerken. Amsterdam Pearson Assessment

Bannink, F. (2007). Gelukkig zijn en geluk hebben. Zelf oplosssingsgericht werken. Amsterdam: Harcourt Book Publishers

Buemer-Peeters, C. (2011). Mission Possible. Kids’skills voor jongeren. Van probleem naar oplossing in 11 heldere stappen. Amsterdam: Uitgeverij BooM

Cauffman, L. (2003). Oplossingsgericht management en coaching simpel werkt het best. Een gereedschapskist voor ondernemende mensen. Lemma, Utrecht

Durrant, M. (2006), Oplossingsgericht werken met jongeren en hun gezin. Een creatieve benadering van de residentiële hulpverlening. Antwerpen: Garant

Furman B., (2008). De methode Kids’ Skills, Soest: Uitgeverij Nelissen

Furman, B. & Ahola, T. (2009). Reteaming. Oplossingsgericht werken als veranderstrategie. Barneveld: uitgeverij Nelissen

Furman, B. (2012). Ik ben trots op je! Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals. Huizen: Uitgeverij Pica

Gybels, E. & Prenen, R (2015). Van klacht naar kracht. Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden. Tielt: LannooCampus

Joosen, W. & van der Vaart W. (2012). Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening. Cirkels van empowerment. Antwerpen: Garant

Kim Berg, I. (2005). Ik wil mijn kind niet kwijt. Samenwerken met ouders onder dwang van de kinderbescherming. Praktische richtlijn voor de hulpverlening, Haarlem: De Toorts

Kim Berg, I. & Szabo P. (2005). Oplossingsgericht coachen. Amsterdam: Uitgeverij Thema

Le Fevere de Ten Hove, M.(2000). Korte therapie, handleiding bij het ‘Brugse Model’ voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren. Leuven: Garant

Le Fevere de ten Hove, M &  Callens N. e.a. (2008).Survivalkit voor leerkrachten, Antwerpen: Garant.

Visser, C. (2009). Doen wat werkt. Oplossingsgericht werken, coachen en managen. Culemborg: Van Duuren Media

Wolters, C. (2011). Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren. Gesprekken en werkvormen. Amersfoort: Pica

Share