Naar aanleiding van de vijfde druk van “Van Klacht naar Kracht” schreven we in september 2018 een tekst, aanvullend op hetgeen je ontdekt in “Van Klacht naar Kracht”.

Omdat een passende ondertitel “Een schatkist voor de HOOPVERLENER” zou kunnen zijn en we de laatste jaren spreken over PERSPECTIEFgericht werken in plaats van oplossingsgericht delen we graag deze tekst :


Over het boek “Van Klacht naar Kracht”

Een creatieve methode om samen met de cliënt op zoek te gaan naar een oplossing.

Efficiënt verbaal communiceren is essentieel in hulpverlening. In dit boek tonen Rik Prenen en Elke Gybels vanuit hun jarenlange ervaring aan welke meerwaarde visualisering en beelddenken biedt in het voeren van een perspectiefgerichte dialoog met de cliënt.

Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en andere materialen leer je stap voor stap een oplossingsgerichte begeleidingssessie uit te werken. Cliënten leren hun krachten en hulpbronnen aanspreken en focussen op wat al goed gaat. De transfer van het beeld naar de praktijk wordt helder en duidelijk gemaakt. “Van Klacht naar Kracht” stapt uit de dominante probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop.

Voor iedereen die materialen op een creatieve manier wil integreren in zijn werk en anderen wil ondersteunen in het realiseren van hun (verander)wens).

We hopen dat je doorheen het lezen jouw schatkist vult met ideeën, inzichten … en dat je dankzij de vele voorbeelden geïnspireerd geraakt door de vraagstelling en het materiaalgebruik.

Evan George over ons boek:

‘As the Solution Focused approach grows in spread and influence throughout the worlds of counselling, therapy and coaching, practitioners are bringing their own creativity to the model, exploring new and innovative applications and developments. This book is a wonderful example of just such a development, illustrating how creative materials can be used alongside the traditional conversation structures of the approach. The text is rooted in the authors’ clinical experience and will surely inspire its readers to access their own best way of communicating effectively with their clients’.

Evan George is Co-director BRIEF London UK, Co-author of Solution Focusec Brief Therapy: 100 Key Points and Techniques and Brief Coaching: a Solution Focused approach

Meer info over Rik Prenen en Elke Gybels vind je op:

De Content

“Zeg het met DUPLO”

Interview met Hannes Couvreur naar aanleiding van opstart open aanbod

Zeg het met DUPLO. Tweedaagse workshop Figuring Futures.