Positieve Psychologie

Baeijaert, L. & Stellemans, A. (2009). Vergroot de veerkracht in jezelf en je team. Tielt: Lannoo campus.

Bannink, F., (2009). Positieve psychologie in de praktijk, Amsterdam: Hogrefe Uitgevers

Biswas-Diener R., (2010), Practicing Positive Psychology Coaching. Assessment, activities and strategies for success, New Jersey: John Wiley & Sons

Bormans, L. (2011). Word optimist.  Negen toetsstenen voor een positief leven. Tielt: Lannoo

Bormans, L. (2010). Geluk. The World Book of Happiness. Tielt: Lannoo

Buckingham, M. en Clifton, O. (2009), Ontdek je sterke punten. Een revolutionair programma om unieke talenten te ontwikkelen, Houten: Spectrum

Dewulf, L. (2009). Ik kies voor mijn talent, Leuven: Lannoo campus

Dweck, C. (2011). Mindset, de weg naar een succesvol leven. Ouderschap, bedrijfsleven, sport, school, relaties. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Fredrickson, B. (2009). Positivity. Ontdek de kracht van positieve emoties. Utrecht: Spectrum

Jackson, P. & Waldman J. (2010). Positief communiceren. De kunst van het constructieve gesprek. Tielt: Lannoo

Sheldon, K. (2010). Positief motiveren. De kunst om je doel te bereiken. Tielt: Lannoo

Tammes, B. (2012). Het trouwboekje. Handleiding voor een gelukkig huwelijk met jezelf. Antwerpen: Kosmos uitgevers

Tammes, B. (2011). Handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel. Fantaseer jezelf gelukkig. Antwerpen: Kosmos uitgevers